Bestuurslid namens de werkgever

Per 1 juli 2021 was de zittingstermijn van de heer A.S. de Korver als bestuurslid van onze stichting verstreken. De werkgever heeft de heer De Korver opnieuw voorgedragen voor een termijn. DNB heeft ons op onze voordracht meegedeeld dat zij geen aanleiding zien om zijn geschiktheid en/of betrouwbaarheid opnieuw te toetsen. Het bestuur heeft hem in de bestuursvergadering van 9 september 2020 herbenoemd als lid van het bestuur namens de werkgever.