Dekkingsgraad april 2022

  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 131,7% (was 131,2%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 136,1% (was 133,8%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 135,4% (was 132,7%).
     
  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 853,3 miljoen naar EUR 806,1 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 2,7%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 10,7%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 23,4 mln tot EUR 23,0 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 637,8 miljoen naar 592,4 miljoen.