Dekkingsgraad december 2022

  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 136,0% (was 135,6%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 140,3% (was 139,5%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 140,2% (was 139,1%).

 

  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 737,0 miljoen naar EUR 701,0 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 4,4%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 5,8%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 19,1 mln naar EUR 18,2 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 528,2 miljoen naar 499,5 miljoen.