Dekkingsgraad eind december

Volgens de rekenregels van het nFTK (ingevoerd per 1 januari 2015) is de beleidsdekkingsgraad in december 2017 gestegen naar 122,6%.

De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 123,7% (was 123,3%).

De waarde van het vermogen is in de maand december gestegen van 761,6 miljoen naar 764,4 miljoen. De marktrente is fractioneel gedaald. De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is gedaald met 0,50%; de waarde van de beleggingen in aandelen is gestegen met 0,97%. De pensioenverplichtingen zijn op basis van de door de wetgever voorgeschreven regels gedaald van 607,4 miljoen naar 607,3 miljoen.