Dekkingsgraad februari 2023

Dekkingsgraad februari 2023

  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 137,4% (was 136,6%).
  • De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 140,9% (was 137,7%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gestegen naar 140,9% (was 137,6%).
  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 725,2 miljoen naar EUR 704,8 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 0,8%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 6,5%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 17,8 mln naar EUR 16,7 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 526,9 miljoen naar 500,2 miljoen.

De pensioenverplichtingen zijn nu gebaseerd op de nieuwe kasstromen uit het jaarwerk 2022