Dekkingsgraad januari 2023

Dekkingsgraad januari 2023

  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 136,6% (was 136,0%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 137,7% (was 140,3%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 137,3% (was 140,2%).
  • De waarde van het vermogen is gestegen van EUR 701,0 miljoen naar EUR 726,2 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is toegenomen met 2,7%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 5,8%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 18,2 mln naar EUR 17,8 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gestegen van 499,5 miljoen naar 529,1 miljoen.

​In het overzicht is de toegekende voorwaardelijke toeslag van 4% per 1 januari 2023 verwerkt.