Dekkingsgraad juli 2022

  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 132,9% (was 132,5%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 133,2% (was 134,6%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 132,6% (was 134,3%).

 

  • De waarde van het vermogen is gestegen van EUR 740,4 miljoen naar EUR 785,2 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is toegenomen met 6,1%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 6,0%.
  • De liquide middelen zijn toegenomen van EUR 20,4 mln tot EUR 21,0 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gestegen van 550,1 miljoen naar 589,7 miljoen.