Dekkingsgraad juni 2022

  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 132,5% (was 132,2%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 134,6% (was 136,7%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 134,3% (was 136,4%).

 

  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 785,1 miljoen naar EUR 740,4 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 4,5%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 8,1%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 21,9 mln tot EUR 20,4 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 574,1 miljoen naar 550,1 miljoen.