Dekkingsgraad maart 2023

Dekkingsgraad maart 2023

  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 137,9% (was 137,4%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 138,8% (was 140,9%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 138,8% (was 140,9%).
  • De waarde van het vermogen is gestegen van EUR 704,8 miljoen naar EUR 718,4 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is toegenomen met 2,1%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is toegenomen met 0,5%.
  • De liquide middelen zijn toegenomen van EUR 16,7 mln naar EUR 21,0 mln, mede door de betaling van de voorschotpremie 2023.
  • De pensioenverplichtingen zijn gestegen van 500,2 miljoen naar 517,5 miljoen.