Dekkingsgraad september 2022

  • De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 134,2% (was 133,7%).
  • De actuele dekkingsgraad is gedaald naar 137,8% (was 138,7%).
  • De dekkingsgraad op basis van de werkelijke marktrente (swap-rate) is gedaald naar 137,5% (was 138,5%).

 

  • De waarde van het vermogen is gedaald van EUR 747,5 miljoen naar EUR 697,3 miljoen.
  • De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden is afgenomen met 5,8%
  • De waarde van de beleggingen in aandelen is afgenomen met 8,7%.
  • De liquide middelen zijn afgenomen van EUR 19,5 mln tot EUR 19,0 mln.
  • De pensioenverplichtingen zijn gedaald van 538,9 miljoen naar 506,2 miljoen.