Dekkingsgraad september – nadere toelichting op resultaten 2022

Op dit moment is de wereld sterk in beweging. Dit heeft zijn weerslag op de financiële markten. Tot en met eind september 2022 zijn de aandelenmarkten, maar ook de obligatiemarkt flink gedaald als gevolg van de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. De sancties tegen Rusland en het stoppen van hun gasleveranties aan de rest van Europa zorgden voor een enorme stijging van de prijzen van olie en gas. Hierdoor steeg de inflatie pijlsnel tot 17% ten opzichte van een jaar geleden. Centrale banken zagen zich sneller dan verwacht genoodzaakt om de rente te verhogen en de verwachting is dat zij hier voorlopig mee door te gaan.

De extreme inflatie en de snel oplopende rente is slecht nieuws voor de financiële markten, omdat beleggers de kans op een recessie zien toenemen en risicovolle en rentegevoelige beleggingen verkopen.

Hierdoor daalde het vermogen van de portefeuille van het pensioenfonds in de eerste drie kwartalen met 226 mln. tot circa 697 mln. De portefeuille behaalde een beleggingsresultaat van -23,3%. De aandelenportefeuille daalde met 21,1% en de obligatieportefeuille daalde zelfs met 24,8% als gevolg van de opgelopen rente en toegenomen kredietrisico's.

Zijn er dan nog lichtpuntjes? De rentestijging heeft weliswaar een negatief effect op de beleggingen, maar een positief effect op de pensioenverplichtingen, die met 173 miljoen (25,5%)  daalden tot ongeveer 506 miljoen. De verplichtingen daalden in deze periode sterker dan de beleggingen, zodat de dekkingsgraad van het pensioenfonds met 1,9% kon stijgen tot 137,8%.