Toeslag en inhaaltoeslag in 2022

Toeslag en inhaaltoeslag in 2022

Het pensioenfonds streeft ernaar ieder jaar het pensioen van de inactieve deelnemers (slaper en gepensioneerden) te verhogen met de prijsontwikkeling. Dit heet toeslagverlening. De toeslagverlening ligt vast in het pensioenreglement. Het bestuur gebruikt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad (dit is de verhouding tussen de belegde middelen en de verplichtingen van het pensioenfonds) als leidraad voor de toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad wordt vastgesteld volgens de geldende wet- en regelgeving.

Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag een (gedeeltelijke) toeslag toegekend worden. Het pensioenfonds mag niet meer toeslag verlenen dan er op basis van het beschikbare vermogen boven de 110% mogelijk is. Bij een beleidsdekkingsgraad van 122,8% per 31 december 2021 kan een volledige toeslag volgens de prijsontwikkeling toegekend worden. Het toeslagbeleid is gebaseerd op de ontwikkeling van het afgeleide consumentenprijsindexcijfer die wordt vastgesteld en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit indexcijfer is, gemeten over de periode van oktober 2020 tot oktober 2021, gestegen met 3,28%. Op basis van deze ambitie zou dit leiden tot een verhoging van het pensioen met 3,28% per 1 januari 2022.

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt ultimo 2021 129,4%. Dit is hoger dan de beleidsdekkingsgraad die vereist is om de toeslag volledig toe te kunnen kennen. Op grond hiervan heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 27 januari 2022 besloten om per 1 januari 2022 conform de ambitie een toeslag te verlenen van 3,28%. De belanghebbenden die recht hebben op deze aanpassing zijn per brief geïnformeerd.

Bovengenoemde dekkingsgraad biedt ook nog ruimte om een inhaaltoeslag toe te kennen. De hoogte van deze toeslag is in de afgelopen periode vastgesteld.

In de bestuursvergadering op 14 maart 2022 heeft het bestuur besloten per 1 januari 2022 een compensatie voor de  per 1 januari 2012 en 1 januari 2013 (gedeeltelijk) gemiste, voorwaardelijke toeslagen toe te kennen aan degenen die destijds die toeslag gemist hebben én die per 1 januari 2022 nog aanspraken jegens ons fonds hebben.

Aan alle betrokkenen die indexatiegerechtigd waren per 1 januari 2012 (en dus ook per 1 januari 2013) wordt een inhaaltoeslag toegekend van 2,824% van het per 1 januari 2022 opgebouwde pensioen, inclusief de per die datum verleende toeslag. Dit is een compensatie voor de in 2012 en 2013 gemiste toeslagen.

Aan alle betrokkenen die op 1 januari 2012 nog niet indexatiegerechtigd waren, maar wel per 1 januari 2013 wordt een inhaaltoeslag toegekend van 0,483% van het per 1 januari 2021 opgebouwde pensioen, inclusief de per die datum verleende toeslag. Dit is een compensatie voor de in 2013 gemiste toeslagen.

De inhaaltoeslag is berekend met inachtneming van de wettelijke bepalingen betreffende het “Toekomst Bestendig Indexeren (TBI)”. De toeslag wordt niet met terugwerkende kracht verleend, maar heeft alleen betrekking op toekomstige uitkeringen vanaf januari 2022.

Na toekenning van de inhaaltoeslagen 2012 en 2013 ziet het overzicht van de gemiste voorwaardelijke toeslagen er als volgt uit:

Datum

Toeslag ambitie

Verleende toeslag

Verleende inhaaltoeslag

Jaar verleende inhaaltoeslag

1 januari 2009

2,53%

0,00%

1,59%

2019

1 januari 2010

0,40%

0,20%

 

 

1 januari 2011

1,38%

0,69%

 

 

1 januari 2012

2,33%

0,00%

2,33%

2022

 

 

 

 

 

1 januari 2013

1,98%

1,49%

0,483%

2022

1 januari 2014

0,90%

0,90%

 

 

1 januari 2015

0,75%

0,34%

 

 

1 januari 2016

0,41%

0,10%

 

 

1 januari 2017

0,36%

0,00%

 

 

1 januari 2018

1,34%

1,34%

 

 

1 januari 2019

1,68%

1,68%

 

 

1 januari 2020

1,73%

1,27%

 

 

1 januari 2021

1,12%

0,35%

 

 

1 januari 2022

3,28%

3,28%

 

 

In 2012 is destijds geen toeslag verleend. Deze is nu gecompenseerd. In 2013 is een gedeeltelijke toeslag verleend. De inhaaltoeslag van 0,483% geeft met de in 2013 toegekende toeslag van 1,49% cumulatief een toeslag van 1,98% (1,0149 * 1,00483 = 1,019802). Hiermee is de achterstand van die jaren middels inhaaltoeslagen gecompenseerd.

Over het tijdstip van verwerking van de toeslag worden de belanghebbenden die recht hebben op de toeslag per brief geïnformeerd.