Uitslag oproep kandidaten voor een lid van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

Op 4 juni jl. is een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor een vacante zetel voor een lid van ons Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Deze vacature ontstond, omdat de zittingstermijn van de mevrouw C. Roos-Kempers per 1 juli 2020 was verstreken.

Door de Belangenvereniging is mevrouw C. Roos-Kempers opnieuw als kandidaat voorgedragen. Tijdens de daarvoor gestelde aanmeldingsperiode hebben zich geen andere geschikte kandidaten gemeld voor de vacante zetel namens de pensioengerechtigden.

De leden van het Verantwoordingsorgaan hebben haar beoordeeld als een geschikte kandidaat. Mevrouw Roos is door het bestuur in de bestuursvergadering van 6 juli 2021 weer benoemd als lid van ons Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden.