De waardeoverdracht is afgerond

De waardeoverdracht is afgerond

In het bericht van april en de brief van 26 april 2023 heeft het pensioenfonds na ontvangst van de verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank alle belanghebbenden geïnformeerd over de waardeoverdracht per 1 mei 2023. Deze waardeoverdracht heeft inmiddels plaatsgevonden aan Stap of Zwitserleven. Omdat in april 2023 het vaste toeslagpercentage nog niet kon worden bepaald – deze is namelijk afhankelijk van onder andere de dekkingsgraad per 1 mei 2023 – kon nog niet vastgesteld worden van welke belanghebbenden de overdracht aan Zwitserleven zou plaatsvinden.

Inmiddels is het vaste jaarlijkse toeslagpercentage dat bij Zwitserleven gaat gelden voorlopig bepaald op 2,02%. Na de volledige administratieve afronding van de overdracht, naar verwachting uiterlijk in augustus 2023, wordt het percentage definitief vastgesteld. Omdat dit definitieve percentage ten minste 2,0% zal zijn, zijn de pensioenen van alle belanghebbenden, die aangegeven hebben de voorkeur te hebben voor een overdracht aan Zwitserleven, daadwerkelijk aan Zwitserleven overgedragen. Deze specifieke groep wordt hierover in de maand mei individueel per brief op de hoogte gesteld.

De vaste toeslag bij Zwitserleven is definitief vastgesteld

Inmiddels zijn de benodigde controles op de overgedragen aanspraken succesvol afgerond. Zwitserleven heeft het vaste jaarlijkse toeslagpercentage nu definitief vastgesteld op 2,02%. Alle belanghebbenden waarvan de pensioenen zijn overgedragen aan Zwitserleven zijn eind augustus door Zwitserleven geïnformeerd over het definitieve toeslagpercentage.

Meer informatie over de collectieve waardeoverdrachten is te vinden onder de tegel 'Opheffing van het pensioenfonds'.