Het laatste nieuws

Vervolg liquidatieproces

Zoals in ons voorgaande bericht aangegeven heeft het Aon pensioenfonds de rekening en verantwoording en het plan van verdeling op 26 juni 2023 naar de Kamer van Koophandel gestuurd.  Op 29 juni 2023 heeft het fonds in het Algemeen Dagblad een bericht geplaatst dat de stukken gedurende twee maanden voor iedereen ter inzage liggen bij de KvK en op kantoor van Aon Groep Nederland. Hiermee hebben partijen of individuen de mogelijkheid gehad om bij de rechtbank verzet aan te tekenen tegen de liquidatie wegens eventuele claims en/of vorderingen. De rechtbank heeft op 6 september 2023 aangegeven dat er geen partijen waren die in verzet zijn gegaan.

Op grond hiervan kunnen de vereffenaars het liquidatieproces vervolgen.