Update toekomst pensioenfonds april 2023

Update 24 april 2023

U heeft in het verleden pensioen bij ons opgebouwd. Dit pensioen verhuist op 1 mei 2023. Op 24 april heeft De Nederlandsche Bank haar akkoord verleend, middels het afgeven van een zogenaamde verklaring van geen bezwaar, op de overdracht. Meer informatie is te vinden onder de tegel ‘Uw pensioen verhuist’.

 

Update april 2023

De door het Aon pensioenfonds voorgenomen overdracht van de pensioenen kan alleen doorgang vinden als De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) hiermee akkoord gaat. Het Aon pensioenfonds heeft op 24 april de zogenaamde ‘verklaring van geen bezwaar’ van DNB ontvangen voor de voorgenomen collectieve waardeoverdrachten. Dit betekent dat, nu ook DNB akkoord is, de collectieve waardeoverdrachten op 1 mei 2023 plaatsvinden.

Eind april zal het pensioenfonds alle belanghebbenden middels een brief individueel informeren. Voor de belanghebbenden die de voorkeur hebben geuit voor een overdracht aan Zwitserleven is het van belang om te weten dat in de eerste helft van mei, op basis van de dekkingsgraad van het fonds op 30 april 2023 en het definitieve aanbod van Zwitserleven, bekend wordt of de toeslag hoger is dan de minimale ondergrenzen zoals opgenomen in de keuzebrief. Op dat moment kan bepaald worden van wie het pensioen daadwerkelijk naar Zwitserleven gaat. Meer informatie over de collectieve waardeoverdrachten is te vinden onder de tegel 'Toekomst van het Pensioenfonds'.

Het bestuur is verheugd dat na een intensieve periode en na gedegen onderzoek de collectieve waardeoverdrachten nu kunnen worden uitgevoerd. Het Aon pensioenfonds gaat nu in liquidatie waardoor voortaan de toevoeging i.l. (in liquidatie) achter de naam staat. Deze liquidatiefase zal naar verwachting tot eind dit jaar duren.