Update toekomst pensioenfonds feb 2023

Update februari 2023

In het bericht van januari 2023 is informatie gegeven over de melding van de collectieve waardeoverdracht aan De Nederlandsche Bank (DNB) en de vervolgstappen. In dit bericht wordt een korte update gegeven over het proces.

 

Beoordeling door DNB en overdrachtsdatum

Op dit moment beoordeelt DNB de voorgenomen waardeoverdracht. Omdat het een bijzondere waardeoverdracht is – een deel van het vermogen wordt immers overgedragen aan Zwitserleven – vraagt dit een nauwgezette beoordeling. De tijd die hiermee gemoeid is, maakt dat de overdrachtsdatum verschuift en waarschijnlijk 1 mei 2023 zal zijn.

 

Individuele keuzebrief

In januari 2023 hebben alle belanghebbenden die in de gelegenheid gesteld worden om de pensioenen naar Zwitserleven over te dragen, een individuele brief ontvangen. In de brief en bijlagen wordt uitgebreid uitgelegd:

  • Waarom een overdracht naar Zwitserleven wordt aangeboden.
  • Wat de verschillen zijn tussen een overdracht naar Stap en naar Zwitserleven.
  • Welke actie genomen moet worden om het pensioen naar Zwitserleven over te laten dragen.

Het bestuur heeft na een uitgebreid onderzoek geconcludeerd dat de pensioenen het beste naar Stap kunnen worden overgedragen. Onder andere omdat Stap de pensioenregeling ongewijzigd voortzet en de (toekomstige) pensioenuitkeringen bij ongewijzigde voortzetting van de pensioenregeling naar verwachting het hoogste zullen zijn. Daarom is de overdracht van de pensioenen naar Stap de standaardoplossing en hoeft het keuzeformulier niet geretourneerd te worden als deelnemers zich kunnen vinden in deze overdracht naar Stap.

 

Meer informatie en bijeenkomsten

In de bijlagen bij de brief en in onder andere het overzicht met veel gestelde vragen op deze website staat uitgebreide informatie. Het overzicht met veel gestelde vragen wordt periodiek bijgewerkt.

Daarnaast worden twee digitale bijeenkomsten georganiseerd waarin de brief met bijlagen nader wordt toegelicht en er gelegenheid is tot het stellen van vragen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar pensioenbureau.aonpf@aon.nl.

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 15 februari 2023 (aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk) en dinsdag 28 februari 2023 van 14.00u tot 15.30u (aanmelden uiterlijk 21 februari 2023).

 

Kort samengevat
  • Het bestuur van het Aon pensioenfonds heeft na onderzoek geconcludeerd dat ongewijzigde voortzetting bij Stap voor de belanghebbenden de beste oplossing is.
  • Belanghebbenden die op 1 januari 2023 gewezen deelnemer of pensioengerechtigde zijn, krijgen de mogelijkheid om het pensioen aan Zwitserleven over te dragen en hebben hiervoor in januari 2023 een brief met uitgebreide toelichting en een keuzeformulier ontvangen.
  • Als een belanghebbende geen gebruik wenst te maken van deze optie hoeft deze geen actie te ondernemen en wordt het pensioen aan Stap overgedragen.
  • Als een belanghebbende wel gebruik wenst te maken van deze optie dient het keuzeformulier op 10 maart 2023 volledig en correct ingevuld door het Aon pensioenfonds te zijn ontvangen.
  • De pensioenen kunnen naar verwachting op 1 mei 2023 worden overgedragen aan Stap of Zwitserleven.