Het bestuur

Goed pensioenfondsbestuur

Pensioenfonds Aon i.l. heeft een gedragscode. De gedragscode geeft regels en richtlijnen ter voorkoming van verstrengeling van belangen van het fonds en de privébelangen van verbonden personen. Ook zorgen deze regels en richtlijnen ervoor dat gebruik of verspreiding van vertrouwelijke marktinformatie wordt voorkomen.

Bij deze gedragscode is het uitgangspunt om de transparantie te bevorderen en ervoor te zorgen dat alle personen die verbonden zijn aan het fonds duidelijk weten wat wel en wat niet geoorloofd is. Dit is ook ter bescherming van hun eigen belangen. De gedragscode is daarnaast bedoeld om de aan het pensioenfonds verbonden personen in hun externe contacten met o.a. zakelijke relaties te beschermen.

 

Compliance officer

De heer Ruud van der Mast is compliance officer van het Pensioenfonds.


Werkzaamheden bestuur en dagelijks bestuur

Pensioenfonds Aon heeft een eigen bestuur. In het bestuur zitten leden namens de werkgever, de medewerkers en gepensioneerden. Het dagelijks bestuur van het pensioenfonds is in handen van de voorzitter, de secretaris en de ambtelijke secretaris van het fonds. Het dagelijks bestuur legt verantwoording over zijn handelen af aan het bestuur. De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van het pensioenfonds. Het pensioenfonds verkeert in liquidatie. Alle bestuursleden zijn aangemerkt als vereffenaars.


Samenstelling bestuur

Bekijk hier de samenstelling van het bestuur per 24 april 2023.

 

Naam Functie Geslacht Leeftijd op 31-12-2022 Vertegenwoordiger Aanvang zittingsduur Einde zittingsduur volgens rooster
J.A. van den Hatert Voorzitter m 64 Werkgever 24-11-2014 01-07-2026
A.S de Korver Vice voorzitter m 58 Werkgever 13-10-2016 01-07-2025
H.W. Yip Lid v 42 Deelnemers 10-03-2016 01-07-2024
F.H. Dozy Lid m 72 Gepensioneerden 29-04-2021 01-07-2024
H.J.P  Strang Lid m 57 Onafhankelijk 17-12-2020 01-07-2024