Sleutelfunctiehouders

Sleutelfunctiehouders

De sleutelfuncties in het kader van IORP II zijn bij het fonds als volgt ingevuld:

Sleutelfunctie risicobeheer: de heer H.J. Strang (tevens onafhankelijk bestuurslid)
Sleutelfunctie actuarieel: de heer M. Wouda van Milliman Pensioenen (tevens certificerend actuaris)
Sleutelfunctie interne audit:  de heer B. Vroegh van Vroegh arc