Verantwoordingsorgaan

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een oordeel te geven over het handelen van het bestuur van het pensioenfonds aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie (waaronder de bevindingen van de visitatiecommissie). Daarnaast evalueert het verantwoordingsorgaan het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar en de beleidskeuzes van het bestuur die betrekking hebben op de toekomst.

Samenstelling verantwoordingsorgaan per 31 december 2022.

Naam Functie Geslacht Leeftijd op 31-12-2022 Vertegenwoordiger Aanvang zittingsduur Einde zittingsduur volgens rooster
Vacature Lid N.v.t. N.v.t. Werkgever N.v.t. N.v.t.
Vacature Lid N.v.t. N.v.t. Werkgever N.v.t. N.v.t.
B. Akker Lid Man 62 Deelnemers 31-12-2018 01-07-2024
L.J.M. van Haren Secretaris Man 57 Deelnemers 01-07-2014 01-07-2024
E. van Kooij Voorzitter Man 69 Gepensioneerden 20-10-2020 01-07-2024
C. Roos-Kempers Lid Vrouw 53 Gepensioneerden 14-05-2020 01-07-2024