Enquête communicatie

Als pensioenfonds evalueren we graag de effectiviteit van onze communicatie. We willen u daarom vriendelijk verzoeken om een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij zullen de resultaten van het onderzoek gebruiken om de communicatie met onze belanghebbenden waar mogelijk te optimaliseren. De resultaten van dit onderzoek zullen wij te zijner tijd publiceren op de website. Bedankt voor uw medewerking. De vragenlijst kan worden ingevuld via de link.

Start met de vragenlijst
Toekomst van het pensioenfonds

Het Aon pensioenfonds is een gesloten fonds. De omvang van het fonds is zodanig dat naar mening van het bestuur voortzetting op termijn niet toekomstbestendig is. De afgelopen jaren is onderzocht of onderbrenging bij UnitedPensions in België een optie is.

Lees meer
Financiële situatie van het fonds

Pensioenfonds Aon beheert een deel van uw pensioengeld. Hoeveel uw pensioen waard is, hangt af van de financiële situatie van het fonds.

Lees meer